Doprovázené půldenní nebo jednodenní poutě do vašeho nitra za odpověďmi, které hledáte, v Beskydech. Na cestu se lze vydat samostatně, v páru nebo ve skupině.

Více informací...

Působím jako spoluprůvodkyně čtrnáctidenních vision questů pro muže i ženy na Sahaře. Poutě jsou vedeny jako rituál cesty do našeho nitra - k našemu místu na zemi se záměrem prozkoumat, jak prožíváme sami sebe.

Více informací...

Série setkání v kruhu žen ve Frýdlantě nad Ostravicí. Přijďte usednout společně s jinými ženami do kruhu, sdílet sebe a své příběhy a naslouchat a nechat se dotknout příběhy ostatních.

Více informací...

Workshopy intuitivního tance a práce s tělem ve Frýdlantě nad Ostravicí. Přijďte si zatančit bez pravidel a omezení, v přirozeném pohybu a setkat se tak se sebou sama.

Více informací...