Každý máme nějakou filosofii

Vše, co potřebujeme pro spokojený a úspěšný život vědět, už víme. Hledáme-li tedy odpovědi na své otázky, je potřeba se v první řadě dívat dovnitř. Není to vždy snadné, ale co kdy v životě snadné bylo? I jízdě na kole jsme museli dát několik hodin nebo dní šanci, než jsme ji dokonale zvládli.

Každý den se něco učíme. O sobě, o druhých, o životě, o vztazích, o všem… A každý z nás si skrze nabývané zkušenosti vytváří své vlastní filosofie – své chápání a nahlížení na život, práci, vztahy…

Před nějakou dobou jsem si sepsala svou filosofii leadershipu. A protože byla pro mnohé inspirací, rozhodla jsem se o ni podělit i s vámi, čtenáři mého blogu.

MOJE OSOBNÍ FILOSOFIE LEADERSHIPU

Věřím v samostatnost a vysokou míru zodpovědnosti lidí v týmu.

Pokud chci být lídrem druhým, musím a potřebuji umět být lídrem sama sobě. To s sebou nese vědomí sebe sama, napojení na své tělo, vnímání a uspokojování jeho potřeb, schopnost pracovat se svými emocemi, uvědomování si svých kvalit i nedostatků a přijímání sebe sama takovou, jaká jsem.

Silný a úspěšný lídr je otevřený, upřímný, v aktivním kontaktu s těmi, které vede, je si vědom svých hodnot a rozpoznává hodnoty druhých. Respektuje sebe sama i druhé.

Umí si vymezit své osobní hranice a zároveň vnímá a respektuje hranice druhých. Pravidelně a vědomě si své vlastní hranice posouvá a vyzývá a vede druhé k tomutéž. Je autentický i ve své zranitelnosti, čímž projevuje největší sílu.

Je profesionál v tom, co dělá. Je loajální a spolehlivý.

Dokáže dobře naslouchat a citlivě pracuje s informacemi, které mu druzí svěřují. Dívá se na věci v širších souvislostech, vnímá celek a s ním současně význam a důležitost každé jeho části.

Má na srdci vyšší dobro sebe, druhých i celku a vždy jedná z této pozice. Dobro a prosperitu celku klade výš než dobro a prosperitu jednotlivců včetně sebe. Je si vědom své “nevědomosti” a je otevřený novým příležitostem, obzorům a rovinám.

Je rozhodný, avšak v rozhodovacím procesu přihlíží k názorům, návrhům a nápadům druhých. Je si vědom síly a potenciálu, který pramení ze spolu-práce.

Vnímá a pojmenovává věci “pod povrchem”, které jsou hybnými silami veškerého dění.

Dokáže lidem poskytnout dostatečný prostor a svobodu pro vyjádření jejich jedinečnosti.

V popředí jeho zájmu je odkrývat v lidech jejich potenciál, který pak využívají pro dobro celku. Je pokorný, avšak zároveň si je silně vědom své vlastní velikosti a síly.

Tolik tedy mé nahlížení na leadership. Výše popsané principy jsou mi denním chlebem, a to nejen v práci, ale i v osobním životě (například ve vztahu k našim dětem). Neodděluji totiž život a práci. Jsou to pro mě dvě strany jedné mince zvané BYTÍ.

A jaká je ta vaše životní filosofie? Přemýšleli jste o tom někdy? Podělte se o ni se mnou i s ostatními čtenáři 😉

Bohdana Kabátová
Jsem máma dvou dětí a průvodkyně krajinami duše na plný úvazek v projektu SoulAdventure. Miluji tanec, zpěv a jakoukoliv formu tvoření. Ráda sdílím svou životní cestu a zkušenosti a naslouchám příběhům druhých.

Jedinečný roční transformační program pro ženy

Dotkni se své ženské esence a projdi vnitřní proměnou

Startujeme už 13. srpna!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.